Przyczyny niedocukrzenia

Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem paradoksalnie bywa częstym powikłaniem przy leczeniu insuliną. Dlatego też tak istotna jest odpowiednia edukacja diabetyków i ich rodzin w celu zapobiegania popełnianym błędom.

Wśród najbardziej niebezpiecznych złych nawyków, będących przyczyną hipoglikemii wyróżnia się błędy w technice iniekcji insuliny. Chorzy nieprawidłowo przeliczają jednostki insuliny, dawkując sobie zbyt wielką jej ilość, co prowadzić może do spadku stężenia cukru we krwi. Brak odpowiedniej ilości glukozy może okazać się natomiast tragiczny w skutkach.

Pierwsze objawy hipoglikemii to: przyspieszenia akcji serca, osłabienie, nadmierna potliwość, dreszcze, pieczenie i mrowienie skóry oraz uczuciem głodu. Poważniejsze reakcje organizmu na spadek glukozy rozpoczynają się już w stadium umiarkowanym, a należą do nich utrata koordynacji ruchów, bełkotliwość mowy, a nawet utrata świadomości, czy problemy z orientacją. Nieleczona hipoglikemia może doprowadzić nawet do stadium stanowiącego bezpośrednie zagrożenie życia, jakim jest śpiączka hipoglikemiczna.

Nie tylko cukrzyca może powodować hipoglikemię. Wśród przyczyn niedocukrzenia wymienia się także szereg innych chorób, z których najpoważniejsze są te związane z wątrobą odpowiedzialną za produkcję glukozy. Niedocukrzenie może być wywołane również wzmożonym i długotrwałym wysiłkiem fizycznym, a nawet stresem i silnymi emocjami.

Występuje także ryzyko niedocukrzenia w ciąży, kiedy to organizm przyszłej mamy musi zapewnić odpowiednią dawkę glukozy dla siebie i rozwijającego się dziecka. Często zdarza się także diagnoza hipoglikemii u noworodków. Związana jest wtedy bezpośrednio z masą ciała nowo narodzonego dziecka.

Należy pamiętać, że osoby w zaawansowanym stadium niedocukrzenia często bywają niezdolne do jakichkolwiek samodzielnych działań. A pomoc w przypadku ataku hipoglikemii może uratować komuś życie.

niski cukier we krwi